Ostatnio zalogowani
na stronie

Informacja dostępna po zalogowaniu

Powieść radiowa

"Faraon"
Bolesław Prus

Reżyseria: Andrzej Zakrzewski
Emisja: 1998

Średnia ocena: 3.75
Oddanych glosów: 8
Tagi:

Zbigniew Zapasiewicz

1934 - 2009
(narrator)

Krzysztof Chamiec

1930 - 2001
(arcykapłan Herhor)

Artur Żmijewski

1966 -
(Ramzes XIII)

Andrzej Ferenc

1959 -
(Tutmozis)

Krzysztof Kumor

1940 -
(prorok Pentuer)

Agnieszka Kotlarska

1971 - 2015
(Sara)

Tadeusz Borowski

1941 - 2022
(Patrokles)

Arkadiusz Bazak

1939 -
(Ramzes XII)

Elżbieta Kijowska

1950 -
(królowa Nikotris)

Magdalena Celówna

1940 -
(Tafte)

Franciszek Pieczka

1928 - 2022
(Gedeon)

Stanisław Brudny

1930 -
(Anupa, chłop)

Witold Skaruch

1930 - 2010
(Wielki Prorok, Wielki Skarbnik)

Tomasz Marzecki

1949 -
(sędzia śledczy, dziesiętnik)

Henryk Łapiński

1933 - 2020
(Tutmozer, służący Ramzesa)

Marek Frąckowiak

1950 - 2017
(rządca)

Eugeniusz Robaczewski

1931 - 2003
(Asarhadon)

Małgorzata Kożuchowska

1971 -
(Kama)

Marek Bargiełowski

1942 - 2016
(Beroes, prorok chaldejski)

Maciej Maciejewski

1914 - 2018
(arcykapłan Mefres)

Wojciech Duryasz

1940 -
(nomarcha Otoesu)

Jerzy Turek

1934 - 2010
(chłop)

Włodzimierz Press

1939 -
(Rabsun)

Ryszard Barycz

1924 - 2010
(Dagon, kupiec fenicki)

Ignacy Machowski

1920 - 2001
(Hiram, książę Tyru)

Zdzisław Tobiasz

1926 - 2022
(arcykapłan Mentezufis)

Andrzej Dąbrowski

1974 -
(Lykon)

Juliusz Berger

1928 - 1999
(arcykapłan Sem)

Marcin Troński

1954 -
(kapłan Samentu)

Ryszard Nawrocki

1940 - 2011
(arcykapłan, strażnik Labiryntu)

Inne słuchowiska tego samego autora:

PTW
Bankructwo pani Latter wg I tomu Emancypantek
TPR
Czego Faust narobił w pewnej aptece
Czego Faust narobił w pewnej aptece
Damy z towarzystwa i emancypantki
TPR
Dom z guwernantką
TPR
Dziwna historia
PWD
Emancypantki (fragm.)
PWD
Faraon (fragm.)
TPR
Ignacy Rzecki. Ostatni Romantyk
Labirynt
PTW
Labirynt wg Faraona
INN
Lalka
Lalka
PWD
Lalka (1971)(fragm.)
POW
Lalka (1997)
TPR
Nawrócony
Pamiętnik starego subiekta
TPR
Rajska kraina filozofów
TPR
Z legend dawnego Egiptu
TPR
Ze wspomnień cyklisty

Robertus
2009-04-16 02:48

Słuchowisko powstało w 1998

Robertus
2009-06-07 14:01

„Faraon” (1998) - Radiopowieść
Autor: Bolesław Prus
Reżyseria: Andrzej Zakrzewski

odc. 1
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), Agnieszka Kotlarska (Sara)

odc. 2
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Tadeusz Borowski (Patrokles), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Andrzej Ferenc (Tutmozis)

odc. 3
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Arkadiusz Bazak (Ramzes XII), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Elżbieta Kijowska (królowa Nikotris), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Agnieszka Kotlarska (Sara), Magdalena Celówna (Tafet), Franciszek Pieczka (Gedeon)

odc. 4
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Franciszek Pieczka (Gedeon), Magdalena Celówna (Tafte), Agnieszka Kotlarska (Sara), Stanisław Brudny (Anupa), Witold Skaruch (Wielki Prorok), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Tomasz Marzecki (sędzia śledczy), Henryk Łapiński (Tutmozer), Marek Frąckowiak (rządca)

odc. 5
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Agnieszka Kotlarska (Sara), Elżbieta Kijowska (królowa Nikotris), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor)

odc. 6
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Arkadiusz Bazak (Ramzes XII), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Elżbieta Kijowska (królowa Nikotris)

odc. 7
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Eugeniusz Robaczewski (Asarhadon), Tomasz Marzecki (dziesiętnik), Małgorzata Kożuchowska (Kama), Marek Bargiełowski (Beroes), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer)

odc. 8
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Wojciech Duryasz (nomarcha Otoesu), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), (nomarcha Ranuzer)

odc. 9
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Jerzy Turek (chłop), (nomarcha Ramuzer), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), (Abet, córka Ranuzera), Włodzimierz Press (Rabsun), Ryszard Barycz (Dagon, kupiec fenicki), Ignacy Machowski (Hiram, książę Tyru)

odc. 10
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer)

odc. 11
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Ryszard Barycz (Dagon, kupiec fenicki), Ignacy Machowski (Hiram, książę Tyru)

odc. 12
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Małgorzata Kożuchowska (Kama), Andrzej Dąbrowski (Lykon)

odc. 13
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Agnieszka Kotlarska (Sara), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Henryk Łapiński (służący Ramzesa), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Andrzej Ferenc (Tutmozis)

odc. 14
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Małgorzata Kożuchowska (Kama), Agnieszka Kotlarska (Sara), Henryk Łapiński (służący Ramzesa), Andrzej Ferenc (Tutmozis)

odc. 15
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Juliusz Berger (arcykapłan Sem), Marek Bargiełowski (Beroes, prorok chaldejski), Małgorzata Kożuchowska (Kama), Andrzej Dąbrowski (Lykon), Agnieszka Kotlarska (Sara)

odc. 16
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), Artur Żmijewski (Ramzes XIII)

odc. 17
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), (Tehenna), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis)

odc. 18
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), (Amon), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres)

odc. 19
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Arkadiusz Bazak (Ramzes XII), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), Marek Bargiełowski (Beroes, prorok chaldejski), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Stanisław Brudny (chłop), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer)

odc. 20
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Juliusz Berger (arcykapłan Sem), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), Arkadiusz Bazak (Ramzes XII)

odc. 21
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Witold Skaruch (Wielki Skarbnik), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Ryszard Barycz (Dagon, kupiec fenicki), Ignacy Machowski (Hiram, książę Tyru), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres)

odc. 22
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Ignacy Machowski (Hiram, książę Tyru), Marcin Troński (kapłan Samentu)

odc. 23
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), Ryszard Nawrocki (arcykapłan, strażnik Labiryntu), Artur Żmijewski (Ramzes XIII)

odc. 24
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Marcin Troński (kapłan Samentu), (Eunana), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), (Anef)

odc. 25
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Andrzej Ferenc (Tutmozis), (Eunana), (Hebron), Elżbieta Kijowska (królowa Nikotris)

odc. 26
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Andrzej Ferenc (Tutmozis), (Anef), (Eunana), Juliusz Berger (arcykapłan Sem), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Witold Skaruch (Wielki Skarbnik), Marcin Troński (kapłan Samentu)

odc. 27
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Zdzisław Tobiasz (arcykapłan Mentezufis), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres), Andrzej Dąbrowski (Lykon), Marcin Troński (kapłan Samentu), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Artur Żmijewski (Ramzes XIII)

odc. 28ost.
Obsada: Zbigniew Zapasiewicz (narrator), Krzysztof Chamiec (arcykapłan Herhor), Andrzej Ferenc (Tutmozis), Ignacy Machowski (Hiram, książę Tyru), Elżbieta Kijowska (królowa Nikotris), Artur Żmijewski (Ramzes XIII), Krzysztof Kumor (prorok Pentuer), (Eunana), Maciej Maciejewski (arcykapłan Mefres)

Kazimierz47
2009-09-17 22:16

Jeszcze raz Wielkie Dzięki!!!

Artin
2011-05-19 08:26

Dzieki, to prawdziwa gratka.

moviemaniack
2011-10-07 19:14

Mam ogromną prośbę o uzupełnienie wstawki o plik faraon6.zip, którego brakuje....

tquest
2011-10-08 22:49

moviemaniack, sprawdź, czy przypadkiem plik faraon6.zip
nie jest przypadkiem identyczny z Bolesław Prus "Faraon" (odc.21-24) z pierwszego postu gepard'a

moviemaniack
2011-10-11 15:43

tquest - dzięki za info. Przypuszczam, że jest identyczny, mam tylko problem, bo nie mam szans na ściągnięcie tego pliku z rapidshare. Dlatego prosiłbym o jakiś bardziej przyjazny dla bezpłatnych użytowników serwer, jeśli oczywiście moja prośba nie jest zbyt wygórowana....

moviemaniack
2011-10-11 19:40

tquest - już po problemie! Przepraszam, że zawracam głowę, ale wystarczyła rejestracja na rapidshare (bezpłatna!) i plik już jest na moim komputerze.

Robertus
2011-10-11 19:48

Po problemie by było gdyby ktoś wrzucił wersję z 1978 :)

steve48
2011-10-11 20:37

miałem kiedyś wersję z 1978 roku, ale skasowana przez pomyłkę

Robertus
2011-10-11 20:50

nie dręcz ludzi :P

tquest
2014-01-18 09:49

download (link dostępny po zalogowaniu)

Robertus
2015-07-25 00:05

czy ktoś może mi powiedzieć czemu mnie rapidshare mnie informuje że muszę mieć konto premium????

aleksandra20
2016-02-02 07:03

download (link dostępny po zalogowaniu)

pavvvel
2017-10-10 23:03

Ewa Decówna to królowa Nikotris. 

aleksandra20
2019-02-06 07:59

Link jest nadal aktywny.

aleksandra20
2019-02-06 08:00

Link jest nadal aktywny.

Dodaj link/komentarz...

Użytkownik: Data dodania:
Link do pobrania:
Komentarz:

Historia ostatnich odwiedzin: