yna), Stanisaw Brudny (Kuba), Adam Bauman (Antek Boryna), Eugeniusz Robaczewski (Jankiel)

 

odc. 5

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Agnieszka Kotlarska (Józia), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Teresa Lipowska (wójtowa), Adam Bauman (Antek Boryna), Maria Garbowska (Jagustynka), Danuta Stenka (Jagna), Krystyna Królówna (organicina), Cezary Kwieciski (parobek), Gustaw Lutkiewicz (Roch)

 

odc. 6

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Agnieszka Kotlarska (Józia), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Adam Bauman (Antek Boryna), Maria Garbowska (Jagustynka), Danuta Stenka (Jagna), Krystyna Królówna (organicina), Cezary Kwieciski (parobek), Daria Trafankowska (Hanka), Iwona Pawlak (kowalowa), Jacek Braciak (Witek), Stanisaw Brudny (Kuba), Barbara Zieliska (kobieta)

 

odc. 7

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Teresa Lipowska (wójtowa), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Iwona Pawlak (kowalowa), Maria Garbowska (Jagustynka), Danuta Stenka (Jagna), Krystyna Królówna (organicina), Cezary Kwieciski (parobek), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Barbara Zieliska (kobieta), Katarzyna aniewska (Dominikowa)

 

odc. 8

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Teresa Lipowska (wójtowa), Maria Garbowska (Jagustynka), Krystyna Królówna (organicina), Cezary Kwieciski (parobek), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Katarzyna aniewska (Dominikowa), Janusz Kosiski (Jambroy), Stanisaw Brudny (Kuba), Jacek Braciak (Witek)

 

odc. 9

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Adam Bauman (Antek Boryna), Eugeniusz Robaczewski (Jankiel), Barbara Zieliska (kobieta), Krystyna Królówna (organicina), Daria Trafankowska (Hanka), Janusz Bukowski (mynarz)

 

odc. 10

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Adam Bauman (Antek Boryna), Daria Trafankowska (Hanka), Janusz Bukowski (mynarz), Piotr Bk (Mateusz), Lech otocki (Bartek), Marek Frckowiak (gos)

 

odc. 11

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Adam Bauman (Antek Boryna), Danuta Stenka (Jagna), Agnieszka Kotlarska (Józia), Sylwester Maciejewski (kowal), Maria Garbowska (Jagustynka), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Jacek Braciak (Witek)

 

odc. 12

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Adam Bauman (Antek Boryna), Danuta Stenka (Jagna), Agnieszka Kotlarska (Józia), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Jacek Braciak (Witek), Piotr Bk (Mateusz), Cezary Kwieciski (parobek)

 

odc. 13

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Danuta Stenka (Jagna), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Katarzyna aniewska (Dominikowa), Daria Trafankowska (Hanka), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Wodzimierz Bednarski (wójt)

 

odc. 14

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Agnieszka Kotlarska (Józia), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Adam Bauman (Antek Boryna), Maria Garbowska (Jagustynka), Danuta Stenka (Jagna), Teresa Lipowska (wójtowa), Wodzimierz Bednarski (wójt), Krystyna Królówna (organicina), Cezary Kwieciski (parobek), Lech otocki (Bartek)

 

odc. 15

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Daria Trafankowska (Hanka), Sylwester Maciejewski (kowal), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Jacek Braciak (Witek)

 

odc. 16

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Daria Trafankowska (Hanka), Maria Garbowska (Jagustynka), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Jacek Braciak (Witek), Micha Maciejewski (Ja), Danuta Stenka (Jagna), Wodzimierz Bednarski (wójt)

 

odc. 17

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Daria Trafankowska (Hanka), Agnieszka Kotlarska (Józia), Maria Garbowska (Jagustynka), Wodzimierz Bednarski (wójt), Krystyna Królówna (organicina), Micha Maciejewski (Ja), Danuta Stenka (Jagna), Sylwester Maciejewski (kowal)

 

odc. 18

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Daria Trafankowska (Hanka), Sylwester Maciejewski (kowal), Jacek Braciak (Witek), Piotr Bk (Mateusz), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Danuta Stenka (Jagna)

 

odc. 19

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Tomasz Zaliwski (Maciej Boryna), Maria Garbowska (Jagustynka), Cezary Kwieciski (parobek), Piotr Bk (Mateusz), Janusz Bukowski (mynarz), Eugeniusz Robaczewski (Jankiel), Krystyna Królówna (organicina)

 

odc. 20

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Janusz Kosiski (Jambroy), Daria Trafankowska (Hanka), Maria Garbowska (Jagustynka), Agnieszka Kotlarska (Józia), Piotr Bk (Mateusz), Janusz Bukowski (mynarz), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Katarzyna aniewska (Dominikowa), Krystyna Królowna (organicina), Micha Maciejewski (Ja)

 

odc. 21

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Daria Trafankowska (Hanka), Agnieszka Kotlarska (Józia), Danuta Stenka (Jagna), Katarzyna aniewska (Dominikowa), Sylwester Maciejewski (kowal), Teresa Lipowska (wójtowa), Maria Garbowska (Jagustynka)

 

odc. 22

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Agnieszka Kotlarska (Józia), Danuta Stenka (Jagna), Maria Garbowska (Jagustynka), Daria Trafankowska (Hanka), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Adam Bauman (Antek Boryna)

 

odc. 23

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Agnieszka Kotlarska (Józia), Danuta Stenka (Jagna), Maria Garbowska (Jagustynka), Daria Trafankowska (Hanka), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Adam Bauman (Antek Boryna), Jacek Braciak (Witek)

 

odc. 24

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Micha Maciejewski (Ja), Danuta Stenka (Jagna), Maria Garbowska (Jagustynka), Daria Trafankowska (Hanka), Gustaw Lutkiewicz (Roch), Adam Bauman (Antek Boryna), Agnieszka Kotlarska (Józia), Wodzimierz Bednarski (wójt), Piotr Bk (Mateusz)

 

odc. 25

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Agnieszka Kotlarska (Józia), Maria Garbowska (Jagustynka), Daria Trafankowska (Hanka), Adam Bauman (Antek Boryna), Krystyna Królówna (organicina)

 

odc. 26ost.

Obsada: Mariusz Benoit (narrator), Katarzyna aniewska (Dominikowa), Danuta Stenka (Jagna), Maria Garbowska (Jagustynka), Adam Bauman (Antek Boryna), Piotr Bk (Mateusz), Lech otocki (Bartek), Sylwester Maciejewski (kowal), Eugeniusz Robaczewski (Jankiel), Janusz Kosiski (Jambroy), Janusz Bukowski (mynarz)

pavvvel
2018-01-25 20:00

Pikne to suchowisko, ale "Chopi" bez proboszcza?...

Dodaj link/komentarz...

Uytkownik: Data dodania:
Link do pobrania:
Komentarz:

Historia ostatnich odwiedzin: