Rejestr słuchowisk

Autor: Tag:
Tytuł: Kategoria:
Reżyseria: Podkategoria:
Data: Dostępność:
Język:

Wyniki wyszukiwania: 30

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
1 INN Dwukropek Jarosław Iwaszkiewicz 2017-11-10 1
2 TPR Janusz Kukuła Wszystko. Poeci Skamandra 2018-02-25 3
3 PTW Jarosław Iwaszkiewicz Brzezina 2010-02-20 3 R
4 PTW Jarosław Iwaszkiewicz Dom na pustkowiu 1996
2009-10-03
2010-07-31
7 R
5 POE Jarosław Iwaszkiewicz Ja się też przytulę do ziemi cichutko 2004-03-10 2 R
6 PTW Jarosław Iwaszkiewicz Kochankowie z Marony 1998-11-01
1998-11-08
5 R
7 PTW Jarosław Iwaszkiewicz Kościół w Skaryszewie 2009-05-16 6 R
8 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Księżyc wschodzi 2010 6 R
9 DTW Jarosław Iwaszkiewicz Lato w Nohant 1975 2 R
10 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Legenda petersburska 3 R
11 DTW Jarosław Iwaszkiewicz Maskarada 3 R
12 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Matka Joanna od Aniołów 1993 5 R
13 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Młodość Pana Twardowskiego 2005 2 R
14 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Noc czerwcowa 2006-08-19 2 R
15 INN Jarosław Iwaszkiewicz Obłoki 197? 4 R
16 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Panny z Wilka 2016-06-11
2019-03-09
4 R
17 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Panny z wilka (fragment) ???? 4
18 PWD Jarosław Iwaszkiewicz Pasje błędomierskie 1978 1 R
19 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Pewnego lata w Nohant 2010-03-28 3
20 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Pod akacjami 2010-03-03 3 R
21 PWD Jarosław Iwaszkiewicz Sława i chwała 1977 1 R
22 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Sława i chwała (Zagubieni w historii) 1989
2014-06-28
4 R
23 TPR Jarosław Iwaszkiewicz Stara cegielnia 2008-05-24 2 R
24 INN Jarosław Iwaszkiewicz Testamenty poetyckie - Jarosław Iwaszkiewicz 1997 1
25 INN Jarosław Iwaszkiewicz Wspomnienie -o powstaniu Skamandra 1
26 INN Jarosław Iwaszkiewicz Zapiski ze współczesności 2
27 CZP Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Julian Tuwim Krąg poetów Skamandra 197? 4
28 Jarosław Iwaszkiewicz Brzezina (reż. J.Tumidajski) 2021-02-14 1
29 INN Strefa literatury Stary poeta mówi. Jarosław Iwaszkiewicz 2020-02-28 1
30 Tomasz Lerski Warszawa Jarosława Iwaszkiewicza 2019-05-19 1