olesław Prus
  • WZS
    "W popiół płodna" - Stanisław Grochowiak
  • PWD
    "Zbrodnia i kara (fragm.)" - Fiodor Dostojewski
  • DTW
    "Zegarek (1988)" - Jerzy Szaniawski