Rocznice / ¶więta


Władysław Łoziński
(1843 - 1913)

107 rocznica ¶mierci

Polski powie¶ciopisarz i historyk, badacz przeszło¶ci kultury polskiej, sekretarz Ossolineum.

Sluchowiska:

Ostatnio zalogowani
na stronie

Informacja dostępna po zalogowaniu

Codziennie Powie¶ć w Wydaniu DĽwiękowym

"Przeminęło z wiatrem"
Margaret Mitchell

Reżyseria: Zofia Rakowiecka
Emisja: 1973, 1978

¦rednia ocena: 3.8
Oddanych glosów: 10
Tagi:
  król lear (1) 

Ewa Wi¶niewska

1942 -
(Scarlett O'Hara)

Krzysztof Machowski

1946 -
(Stuart Tarleton)

Jacek Jarosz

1942 - 2009
(Brent Tarleton)

Janusz Kłosiński

1920 - 2017
(Gerald O'Hara)

Barbara Rachwalska

1922 - 1993
(Mammy)

Aleksandra Karzyńska

1927 -
(Ellen O'Hara)

Elżbieta Kępińska

1937 -
(Zuela O'Hara)

Zofia Saretok

1938 - 2013
(Melania Hamilton-Wilkes)

Barbara Ludwiżanka

1908 - 1990
(panna Pitty)

Henryk Borowski

1910 - 1991
(Frank Kennedy)

Krystyna Miecikówna

1924 - 2009
(Kasia Calvert)

Halina Kossobudzka

1920 - 1994
(Beatrice Tarleton)

Andrzej Kopiczyński

1934 - 2016
(Ashley Wilkes)

Jerzy Matałowski

1948 - 2013
(Karol Hamilton)

Krzysztof Chamiec

1930 - 2001
(Rhett Butler)

Adam Mularczyk

1923 - 1996
(wuj Piotr)

Józef Duriasz

1936 -
(Will Benteen)

Janina Traczykówna

1930 -
(Prissy)

Zofia Rysiówna

1920 - 2003
(pani Merriweather)

Zdzisław Mrożewski

1909 - 2002
(doktor Meade)

Czesław Roszkowski

1908 - 1978
(pan Meriweather)

Wiktor Nanowski

1920 - 1987
(Pork)

Zofia Małynicz

1905 - 1988
(babcia Sally)

Janusz Zakrzeński

1936 - 2010
(Jonasz Wilkerson)

Wanda Łuczycka

1907 - 1996
(doktorowa Meade)

Eugeniusz Robaczewski

1931 - 2003
(Duży Sam)

Maria Klejdysz

1927 - 2009
(Bella Wathing)

Kazimierz Opaliński

1890 - 1979
(McRae)

tquest
2011-10-03 03:07

Kiedy¶, za dobrych czasów, tzn. pod koniec lat 70-tych, 'leciało' to w radio wieczorow± por± (chyba o 19:00) w ramach cyklu pod nazw± 'Codziennie powie¶ć w wydaniu dĽwiękowym' :)

steve48
2011-10-09 14:03

Obsada:

Codziennie powie¶ć w wydaniu dĽwiękowym: Margaret Mitchell:
"PRZEMINĘŁO Z WIATREM"
Przekład Celiny Wieniewskiej
Adaptacja Anny sudlitz
Reżyseria Zofii Rakowieckiej
Opracowanie muzyczne Danuty Makowskiej
Realizacja akustyczna Stanisławy Grotowskiej
Obsada:
Scarlett - EWA WI¦NIEWSKA
Rett - KRZYSZTOF CHAMIEC
Ellen O'Hara - ALEKSANDRA KARZYŃSKA
Gerald O'Hara - JANUSZ KŁOSIŃSKI
Melania - ZOFIA SARETOK
Ashley - ANDRZEJ KOPICZYŃSKI
Mammy - BARBARA RACHWALSKA
Ciocia Pitty - BARBARA LUDWIŻANKA
Karol Hamilton - JERZY MATAŁOWSKI
Frank Kennedy - HENRYK BOROWSKI
Pani Meriweather - ZOFIA RYSIÓWNA
Wuj Piotr - ADAM MULARCZYK
Doktor Meade - ZDZISŁAW MROŻEWSKI
Pani Meade - WANDA ŁUCZYCKA
Prissy - JANINA TRACZYKÓWNA
Bella Watting - MARIA KLEJDYSZ
i inni

Robertus
2011-10-09 23:39

Mała poprawka - premiera Przeminęło z wiatrem miała miejsce w 1973r. 

I olbrzymie pytanie:

masz jeszcze jakie¶ zbiory z powie¶ci w wydaniu dĽwiękowym??

tquest
2012-01-29 04:24

download (link dostępny po zalogowaniu)

Robertus
2012-07-28 20:15

"Przeminęło z wiatrem" (1973) - powie¶ć w wydaniu dĽwiękowym

Autor: Margaret Mitchell
Reżyseria: Zofia Rakowiecka

odc. 1
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Machowski (Stuart Tarleton), Jacek Jarosz (Brent Tarleton), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara)

odc. 2
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Aleksandra Karzyńska (Ellen O'Hara), Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara), (Karina O'Hara)

odc. 3
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), (Honey Wilkes), (India Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), Krzysztof Machowski (Stuart Tarleton), Jacek Jarosz (Brent Tarleton), Jerzy Matałowski (Karol Hamilton), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Krystyna Miecikówna (Kasia Calvert), Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara), (Karina O'Hara), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Halina Kossobudzka (Beatrice Tarleton), (Hatty Tarleton), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes)

odc. 4
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krystyna Miecikówna (Kasia Calvert), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Zofia Saretok (Melania Hamilton), (Honey Wilkes), (India Wilkes), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Jerzy Matałowski (Karol Hamilton), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Krzysztof Machowski (Stuart Tarleton), Jacek Jarosz (Brent Tarleton), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara)

odc. 5
Obsada: Jerzy Matałowski (Karol Hamilton), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), Aleksandra Karzyńska (Ellen O'Hara), Adam Mularczyk (wuj Piotr), Janina Traczykówna (Prissy), Zofia Rysiówna (pani Merriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes)

odc. 6
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade)

odc. 7
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Adam Mularczyk (wuj Piotr), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara)

odc. 8
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Zofia Rysiówna (pani Merriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade)

odc. 9
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Adam Mularczyk (wuj Piotr)

odc. 10
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Czesław Roszkowski (pan Meriweather)

odc. 11
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Janina Traczykówna (Prissy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 12
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Janina Traczykówna (Prissy), Wiktor Nanowski (Pork), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), (Sally Munroe), Zofia Małynicz (babcia Sally), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), (żołnierz jankeski)

odc. 13
Obsada: Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy), Adam Mularczyk (wuj Piotr), Józef Duriasz (Will Benteen)

odc. 14
Obsada: Józef Duriasz (Will Benteen), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Janusz Zakrzeński (Jonasz Wilkerson), (Emma Slattery), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Barbara Rachwalska (Mammy)

odc. 15
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Barbara Rachwalska (Mammy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 16
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Barbara Rachwalska (Mammy), Zofia Rysiówna (pani Meriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 17
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Józef Duriasz (Will Benteen)

odc. 18
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 19
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Adam Mularczyk (wuj Piotr), (pani Johnson), Henryk Borowski (Frank Kennedy), (Tonio Fontaine), Zofia Rysiówna (pani Meriweather), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), (India Wilkes), Czesław Roszkowski (pan Meriweather), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty)

odc. 20
Obsada: Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Eugeniusz Robaczewski (Duży Sam), Henryk Borowski (Frank Kennedy), (India Wilkes), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 21
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), (żandarm jankeski), (India Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), (Archie), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), Maria Klejdysz (Bella Wathing)

odc. 22
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Barbara Rachwalska (Mammy)

odc. 23
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), (India Wilkes), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), Zofia Rysiówna (pani Meriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty)

odc. 24
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), (Wade Hamilton, syn Scarlett), (India Wilkes)

odc. 25
Obsada: Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), Zofia Rysiówna (pani Merriweather), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Czesław Roszkowski (pan Meriwaether), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes)

odc. 26
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), (Bonnie Butler), Barbara Rachwalska (Mammy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy)

odc. 27
Obsada: Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), (India Wilkes), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty)

odc. 28ost.
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

Robertus
2012-09-03 22:49

Hah w którym¶ odcinku wyst±pił Kazimierz Opaliński jako McRae , tylko go nie odnotowałem i teraz będę musiał powrócić do słuchania żeby Mistrza usytuować :P

pavvvel
2016-12-10 17:06

Kazimierz Opaliński wygłasza pacyfistyczn± mowę w 4 odcinku. 

Robertus
2016-12-10 22:24

Dzięki , Pavvel :) Mam już uzupełnion± pełn± obsadę serialu. Oto ona:

"Przeminęło z wiatrem" (1973) - powie¶ć w wydaniu dĽwiękowym

Autor: Margaret Mitchell
Reżyseria: Zofia Rakowiecka

odc. 1
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Piotr Loretz (Stuart Tarleton), Krzysztof Machowski (Brent Tarleton), Lechosław Herz (Jeems, niewolnik Tarletonów), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara)

odc. 2
Obsada: Piotr Loretz (Stuart Tarleton), Krzysztof Machowski (Brent Tarleton), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Aleksandra Karzyńska (Ellen O'Hara), Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara), Elżbieta Gaertner (Karina O'Hara)

odc. 3
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Joanna Jędryka (Honey Wilkes), Ewa Wawrzoń (India Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), Piotr Loretz (Stuart Tarleton), Krzysztof Machowski (Brent Tarleton), Jerzy Matałowski (Karol Hamilton), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Krystyna Miecikówna (Kasia Calvert), Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara), Elżbieta Gaertner (Karina O'Hara), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Halina Kossobudzka (Beatrice Tarleton), Małgorzata Włodarska (Hatty Tarleton), Danuta Rastawicka (Randa Tarleton), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes)

odc. 4
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krystyna Miecikówna (Kasia Calvert), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Zofia Saretok (Melania Hamilton), Joanna Jędryka (Honey Wilkes), Ewa Wawrzoń (India Wilkes), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Jerzy Matałowski (Karol Hamilton), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Piotr Loretz (Stuart Tarleton), Krzysztof Machowski (Brent Tarleton), Kazimierz Opaliński (McRae), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara), oraz: Jacek Jarosz, Andrzej Polanowski, Bogusław Stokowski

odc. 5
Obsada: Jerzy Matałowski (Karol Hamilton), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), Aleksandra Karzyńska (Ellen O'Hara), Adam Mularczyk (wuj Piotr), Janina Traczykówna (Prissy), Zofia Rysiówna (pani Merriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes)

odc. 6
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), oraz: Włodzimierz Nowakowski, Andrzej Polanowski, Wojciech Zagórski, Jacek Zbrożek

odc. 7
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Adam Mularczyk (wuj Piotr), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara)

odc. 8
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Zofia Rysiówna (pani Merriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Andrzej Polanowski (Willy Guinan), oraz: Wojciech Zagórski, Jacek Zbrożek

odc. 9
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Adam Mularczyk (wuj Piotr)

odc. 10
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Czesław Roszkowski (pan Meriweather)

odc. 11
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Janina Traczykówna (Prissy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), oraz: Jacek Jarosz, Andrzej Polanowski, Jacek Zbrożek

odc. 12
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Janina Traczykówna (Prissy), Wiktor Nanowski (Pork), Janusz Kłosiński (Gerald O'Hara), Barbara Rachwalska (Mammy), Janina Seredyńska (Sally Munroe), Seweryna Broniszówna (babcia Sally), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Wojciech Zagórski (żołnierz jankeski)

odc. 13
Obsada: Elżbieta Kępińska (Zuela O'Hara), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy), Adam Mularczyk (wuj Piotr), Józef Duriasz (Will Benteen)

odc. 14
Obsada: Józef Duriasz (Will Benteen), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Janusz Zakrzeński (Jonasz Wilkerson), Jolanta Bohdal (Emma Slattery), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Barbara Rachwalska (Mammy)

odc. 15
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Barbara Rachwalska (Mammy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 16
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Barbara Rachwalska (Mammy), Zofia Rysiówna (pani Meriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 17
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Józef Duriasz (Will Benteen)

odc. 18
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

odc. 19
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Adam Mularczyk (wuj Piotr), Emilia Krakowska (pani Johnson), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Ryszard Nawrocki (Tonio Fontaine), Zofia Rysiówna (pani Meriweather), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), Ewa Wawrzoń (India Wilkes), Czesław Roszkowski (pan Meriweather), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty)

odc. 20
Obsada: Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Eugeniusz Robaczewski (Duży Sam), Henryk Borowski (Frank Kennedy), Ewa Wawrzoń (India Wilkes), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes)

odc. 21
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Maciej Rayzacher (żandarm jankeski), Ewa Wawrzoń (India Wilkes), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Czesław Lasota (Archie), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), Maria Klejdysz (Bella Wathing), oraz: Jacek Jarosz, Jacek Zbrożek

odc. 22
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Barbara Rachwalska (Mammy)

odc. 23
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Ewa Wawrzoń (India Wilkes), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), Zofia Rysiówna (pani Meriweather), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty)

odc. 24
Obsada: Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Filip Łobodziński (Wade Hamilton, syn Scarlett), Ewa Wawrzoń (India Wilkes)

odc. 25
Obsada: Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Wanda Łuczycka (doktorowa Meade), Zofia Rysiówna (pani Merriweather), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Czesław Roszkowski (pan Meriwaether), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes)

odc. 26
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Anna Skaros (Bonnie Butler), Barbara Rachwalska (Mammy), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy)

odc. 27
Obsada: Krzysztof Chamiec (Rhett Butler), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Andrzej Kopiczyński (Ashley Wilkes), Barbara Rachwalska (Mammy), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Ewa Wawrzoń (India Wilkes), Barbara Ludwiżanka (panna Pitty)

odc. 28ost.
Obsada: Ewa Wi¶niewska (Scarlett O'Hara), Zofia Saretok (Melania Hamilton-Wilkes), Zdzisław Mrożewski (doktor Meade), Krzysztof Chamiec (Rhett Butler)

jolissimo7
2018-10-08 15:27

Dzień Dobry:)

A gdzie¶ można posłuchać?

pozdr:)

zofikja
2018-10-11 19:35

jolissimo ;) mozna pobrac i posluchac,link działa. Super produkcja :)

starszak
2018-11-15 17:53

Witam Państwa i mam od lat pytanie. W tym ¶wietnym słuchowisku jest piękny temat muzyczny.

Zdaje się, że pochodzi z dawnego westernu, a może to melodia tradycyjna z kultury amerykańskiej.

Może kto¶ zna ten temat muzyczny, z gory dziękuję za informację tutaj.

Pozdrawiam.

rs67pl
2018-11-16 14:53

To piosenka "Lorena" (Sweet Lorena, 1857) Henry'ego DL Webstera, popularna w okresie amerykańskiej wojny domowej, użyta m.in w filmie "Przeminęło z wiatrem" (1939) i westernie Johna Forda "Poszukiwacze" (1956).

W słuchowisku jest wersja chóru Normana Luboffa (LP "Songs of The South" 1955)  https://www.youtube.com/watch?v=jUVu7uXGicI

Więcej o historii piosenki i jej autorach: https://en.wikipedia.org/wiki/Lorena_(song)

Polecam wyszukiwarkę muzyki midomi.

sensor
2018-11-20 14:02

do rs67pl: Serdecznie dziękuję za Lorenę. To niezwykły zbieg okoliczno¶ci, że Pani/Pan

                weszla na t± stronę w tych dniach, gdzie odwiedza j± wręcz kilka osób rocznie !

                Niesamowita jest też wiedza, której mocno gratuluję. Jestem również starszak,

                ale musiałem dla podziękowania zarejestrować się inaczej - na 1 dobę - bo ten

                portal nie potrafi, mimo ponagleń, wysłać  skutecznie linka aktywacyjnego.

                Miło pozdrawiam,

                Marek.

rs67pl
2018-11-20 15:20

Starszaku,

- Ilo¶ć wej¶ć na nasze forum jest bliskie setki na dzień.

- Wszystkie podane informacje o 'Lorenie' znajduj± się w sieci, tutaj zostały tylko zebrane tematycznie

W mojej grupie starszaków internet pojawił się już trzeciego dnia zajęć przy okazji nauki piosenki "My jeste¶my krasnoludki..' i tam nauczyłem się go wykorzystać (proszę wybaczyć zło¶liwo¶ć, zreszt± zamierzon±).

murza68
2019-07-22 22:28

http://www.4shared.com/zip/9BrEtIQu/Margaret_Mitchell_-_Przemino_z.html link jest aktywny.

Dodaj link/komentarz...

Użytkownik: Data dodania:
Link do pobrania:
Komentarz:

Historia ostatnich odwiedzin: