Rejestr słuchowisk

Autor: Tag:
Tytuł: Kategoria:
Reżyseria: Podkategoria:
Data: Dostępność:
Język:

Wyniki wyszukiwania: 22

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
1 Julian Tuwim Autobiografia 2019-09-21 1
2 WZS Julian Tuwim Bal w operze (reż.Andrzej Strzelecki) 2003-10-12
2009-06-05
6 R
3 TPR Julian Tuwim Bal w operze (reż.Henryk Rozen) 1979
2013-02-09
2 R
4 CZP Julian Tuwim Gniazda samotnych jaskółek 4 R
5 TPR Henryk Rozen Julek – słuchowisko o Julianie Tuwimie 2013-04-01 2 R
6 INN Bogumiła Prządka Julian Tuwim 2001 1
7 INN Joanna Szwedowska Julian Tuwim 1993 1
8 INN Julian Tuwim i Marian Hemar Kariera Afa Omegi 1990 1
9 TPR Julian Tuwim Kariera Johna Nobody 1 R
10 CZP Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Julian Tuwim Krąg poetów Skamandra 197? 4
11 TPR Julian Tuwim Kwiaty polskie 1988
2013-09-15
2 R
12 POE Julian Tuwim Kwiaty polskie (na żywo) 2005-06-20 2 R
13 TPR Julian Tuwim Nic nie pytaj, bo nie powiem 2013-12-29 1 R
14 TPR Julian Tuwim (wg Frank Paul Schoenthan'a) Porwanie Sabinek 4 R
15 TPR Julian Tuwim Rodzynki, stroskane winogrona 2016-01-31 1
16 INN Jakub Tarka Śladami Tuwima 2014-01-26 3
17 INN Julian Tuwim Ślusarz 1978 6
18 POE Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Antoni Słonimski Tyś jest jak dzień wiosenny 2014-05-01 2 ?
19 TPR Janusz Kukuła Wszystko. Poeci Skamandra 2018-02-25 2
20 TPR Julian Tuwim z cyklu Bal wisielców (fragm.) 1951 3
21 TPR Julian Tuwim Z jarmarku rymów 1 R
22 TPR Julian Tuwim, Stanisław Dobrzański Żołnierz Królowej Madagaskaru 1962 2 R