Powieść radiowa

"Idiota"
Fiodor Dostojewski

Reżyseria: Janusz Kukuła
Emisja: 2001, 2020

Średnia ocena: 0
Oddanych glosów: 0
Tagi:

Fiodor Dostojewski
(autor)

Inne słuchowiska tego samego autora:

PTW
Białe noce
TPR
Czy będzie pan mnie kochał
Czy będzie pan mnie kochał?
INN
Ekscelencja
TPR
Gospodyni
TPR
Gracz
TPR
Idiota
TPR
Łagodna
Łagodna
Osłoniłem ci moją rozpacz. Epizod z Braci Karamazow
TPR
Osobliwa historia Księcia Myszkina
DTW
Sobowtór
TPR
Spowiedź Marmieładowa
TPR
Wspomnienia z domu umarłych
DTW
Zbrodnia i kara
TPR
Zbrodnia i kara
POW
Zbrodnia i kara
PWD
Zbrodnia i kara (fragm.)

pavvvel
2020-10-09 12:00

rs67pl
2020-10-09 12:12

Przekład: Jerzy Jędrzejewicz
Adaptacja: Anna Borkowska
Reżyseria: Janusz Kukuła
Realizacja akustyczna: Andrzej Brzoska
Opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski

Obsada:
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Rogożyn - Jacek Rozenek
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska
Nastasja Filipowna -Joanna Trzepiecińska
Daria Aleksiejewna - Joanna Jędryka
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Tocki - Janusz Zakrzeński
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Książę - Wojciech Wysocki
Keller - Janusz Wituch
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Radomski - Piotr Bąk i inni

Premiera: styczeń - marzec 2001; 38 odcinków x 13-15 minut

Obsady odcinków: http://www.encyklopediateatru.pl/sztuki/wyszukaj?search=idiota&premiere=2001&author=&descriptionselect=all

steve48
2020-10-19 11:28

Idiota - Fiodor Dostojewski

Reżyseria: Janusz Kukuła
Data premiery: 22 stycznia 2001
Emisja: 2001, 2020

Przekład: Jerzy Jędrzejewicz
Adaptacja: Anna Borkowska
Reżyseria: Janusz Kukuła
Realizacja akustyczna: Andrzej Brzoska
Opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski

Obsada (odcinek 1):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Rogożyn - Jacek Rozenek
Lebiediew - Jarosław Gajewski

Obsada (odcinek 2):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Lokaj - Wojciech Zagórski

Obsada (odcinek 3):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska

Obsada (odcinek 4):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska

Obsada (odcinek 5):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska

Obsada (odcinek 6):
Nina Iwołgin - Mirosława Krajewska
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Warwara Iwołgin - Ewa Domańska
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek
Ardalion Iwołgin - Marian Opania
Pticyn - Piotr Bajor

Obsada (odcinek 7):
Nastazja Filipowna - Joanna Trzepiecińska
Nina Iwołgin - Mirosława Krajewska
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Warwara Iwołgin - Ewa Domańska
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Ferdyszczenko -Sławomir Pacek
Ardalion Iwołgin - Marian Opania
Rogożyn - Jacek Rozenek
Lebiediew - Jarosław Gajewski

Obsada (odcinek 8):
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Warwara Iwołgin - Ewa Domańska
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Ardalion Iwołgin - Marian Opania

Obsada (odcinek 9):
Nastasja Filipowna - Joanna Trzepiecińska
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Tocki - Janusz Zakrzeński
Pticyn - Piotr Bajor
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek

Obsada (odcinek 10):
Nastasja Filipowna - Joanna Trzepiecińska
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Tocki - Janusz Zakrzeński
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek
Pokojówka - Barbara Zielińska
Rogożyn - Jacek Rozenek
Daria Aleksiejewna - Joanna Jędryka

Obsada (odcinek 11):
Narrator - Piotr Fronczewski
Nastasja Filipowna - Joanna Trzepiecińska
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Rogożyn - Jacek Rozenek
Tocki - Janusz Zakrzeński
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek
Pticyn - Piotr Bajor
Daria Aleksiejewna - Joanna Jędryka

Obsada (odcinek 12):
Narrator - Piotr Fronczewski
Nastasja Filipowna - Joanna Trzepiecińska
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Rogożyn - Jacek Rozenek
Tocki - Janusz Zakrzeński
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek
Daria Aleksiejewna - Joanna Jędryka
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska

Obsada (odcinek 13):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Wiera Lebiediew - Monika Kwiatkowska
Włodzimierz Doktorenko - Robert Czebotar

Obsada (odcinek 14):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Rogożyn - Jacek Rozenek

Obsada (odcinek 15):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Filisowa - Antonina Girycz

Obsada (odcinek 16):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Ardalion Iwołgin - Marian Opania
Radomski - Piotr Bąk

Obsada (odcinek 17):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Antyp Burdowski - Robert Tondera
Doktorenko - Robert Czebotar
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Keller - Janusz Wituch
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska

Obsada (odcinek 18):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Antyp Burdowski - Robert Tondera
Doktorenko - Robert Czebotar
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Keller - Janusz Wituch
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Lebiediew - Jarosław Gajewski

Obsada (odcinek 19):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Antyp Burdowski - Robert Tondera
Doktorenko - Robert Czebotar
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Radomski - Piotr Bąk
Gania Iwołgin - Adam Bauman

Obsada (odcinek 20):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Keller - Janusz Wituch
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Hipolit -Łukasz Lewandowski
Radomski - Piotr Bąk
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Książę - Wojciech Wysocki
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska
Lebiediew - Jarosław Gajewski

Obsada (odcinek 21):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska
Lebiediew - Jarosław Gajewski

Obsada (odcinek 22):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Radomski - Piotr Bąk
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Książę - Wojciech Wysocki

Obsada (odcinek 23):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Radomski - Piotr Bąk
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Rogożyn - Jacek Rozenek
Nastasja Filipowna - Joanna Trzepiecińska

Obsada (odcinek 24):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska

Obsada (odcinek 25):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Radomski - Piotr Bąk
Keller - Janusz Wituch
Rogożyn - Jacek Rozenek
Lebiediew - Jarosław Gajewski

Obsada (odcinek 26):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Radomski - Piotr Bąk
Keller - Janusz Wituch
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek
Rogożyn - Jacek Rozenek
Hipolit - Łukasz Lewandowski

Obsada (odcinek 27):
Narrator - Piotr Fronczewski
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Radomski - Piotr Bąk
Ferdyszczenko - Sławomir Pacek
Medyk - Tadeusz Borowski
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński
Wiera Lebiediew - Monika Kwiatkowska

Obsada (odcinek 28):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Radomski - Piotr Bąk
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Keller - Janusz Wituch
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński

Obsada (odcinek 29):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska

Obsada (odcinek 30):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Nastazja Filipowna - Joanna Trzepiecińska
Rogożyn - Jacek Rozenek
Warwara Iwołgin - Ewa Domańska

Obsada (odcinek 31):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Kolia Iwołgin - Cezary Kwieciński
Ardalion Iwołgin - Marian Opania
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Gania Iwołgin - Adam Bauman
Warwara Iwołgin - Ewa Domańska

Obsada (odcinek 32):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Aleksandra Jepanczyn - Dorota Landowska
Kola Iwołgin - Cezary Kwieciński

Obsada (odcinek 33):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Lebiediew - Jarosław Gajewski
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska

Obsada (odcinek 34):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Generał Jepanczyn - Krzysztof Chamiec
Lizawieta Jepanczyn - Hanna Stankówna
Pietrowicz - Stanisław Brudny

Obsada (odcinek 35):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Wiera Lebiediew - Monika Kwiatkowska

Obsada (odcinek 36):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Agłaja Jepanczyn - Izabella Bukowska
Nastazja Filipowna - Joanna Trzepiecińska
Rogożyn - Jacek Rozenek

Obsada (odcinek 37):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Hipolit - Łukasz Lewandowski
Keller - Janusz Wituch

Obsada (odcinek 38 ost.):
Narrator - Piotr Fronczewski
Książę Myszkin - Piotr Adamczyk
Rogożyn = Jacek Rozenek

 

kinoshita
2021-03-28 11:21

Nieutulony w żalu donoszę, że Polskie Radio przestało udostępniać llink do tego arcyciekawego i przebogatego słuhowiska.

Czy ktoś z Szanownych Użytkowników przezorie nagrał może "Idiotę" i chciałby się pdzielić ze zrozpaczonymi fanami?

mondieu
2021-03-29 00:14

download (link dostępny po zalogowaniu)

Sursum corda!

 

kinoshita
2021-03-30 00:30

Wirtualnie, ale do nóg padam z wdzięczności!

kinoshita
2021-03-30 00:30

Wirtualnie, ale do nóg padam z wdzięczności!

8tusia81
2021-09-22 23:34

Podziwiam Waszą pasję i pracę dla dobra ogólnego a przy okazji i dla mojej przyjemności.Dziękuję serdecznie za linki.

8tusia81
2021-09-22 23:47

Podziwiam Waszą pasję i pracę dla dobra ogólnego a przy okazji i dla mojej przyjemności.Dziękuję serdecznie za linki.

Dodaj link/komentarz...

Użytkownik: Data dodania:
Link do pobrania:
Komentarz:

Historia ostatnich odwiedzin: