n> Tytuł: Kategoria: Reżyseria: Podkategoria: Data: Dostępność: Język:

Wyniki wyszukiwania: 2

L.p. Autor Tytuł Data emisji Obs. Link Kom. R
2003
1 DTW Fryderyk Schiller Maria Stuart 2003-03-15 3 R
2013
2 TPR Esther Vilar Królowa i Szekspir 2013-10-27 1 R