php?c=aktorzy&id=679" style="text-decoration:none">
Henryk
Małkowski

1881 - 1959
59 rocz. śm.
4

Janusz
Chabior

1963 -
55 rocz. ur.
6

Antoni
Królikowski

1989 -
29 rocz. ur.
2

Romana
Próchnicka

1933 -
85 rocz. ur.
1

Bożena
Stachura

1974 -
44 rocz. ur.
2

Julian
Składanek

1907 - 1958
111 rocz. ur.
4

Maciej
Englert

1946 -
72 rocz. ur.
1

Marcin
Jędrzejewski

1968 -
50 rocz. ur.
1
18 Luty

Jarosław
Gajewski

1961 -
57 rocz. ur.
147

Adam
Fidusiewicz

1985 -
33 rocz. ur.
2

Agnieszka
Glińska

1968 -
50 rocz. ur.
1

Dominika
Ostałowska

1971 -
47 rocz. ur.
12
19 Luty

Danuta
Szaflarska

1915 - 2017
1 rocz. śm.
44

Janusz
Paluszkiewicz

1912 - 1990
28 rocz. śm.
22

Edmund
Wierciński

1899 - 1955
119 rocz. ur.
1

Mikołaj
Klimek

1972 -
46 rocz. ur.
5

Janina
Munclingrowa

1887 - 1970
131 rocz. ur.
9

Andrzej
Strejlau

1940 -
78 rocz. ur.
1

Elżbieta
Borkowska

1944 -
74 rocz. ur.
3

Joanna
Banak

1956 -
62 rocz. ur.
1

Grzegorz
Pawlak

1961 -
57 rocz. ur.
4
20 Luty

Aniela
Rolandowa

1913 - 1983
35 rocz. śm.
3

Jan
Ciecierski

1899 - 1987
31 rocz. śm.
13

Emilia
Krakowska

1940 -
78 rocz. ur.
9

Jerzy
Sopoćko

1932 - 2012
86 rocz. ur.
1

Magdalena
Cielecka

1972 -
46 rocz. ur.
8

Monika
Lecińska

1981 -
37 rocz. ur.
1

Edmund
Karwański

1929 -
89 rocz. ur.
1

Antonina
Girycz

1939 -
79 rocz. ur.
56

Zbigniew
Wróbel

1960 -
58 rocz. ur.
1

Leon
Pietraszkiewicz

1907 - 1987
111 rocz. ur.
10
21 Luty

Magdalena
Nieć

1982 -
36 rocz. ur.
2

Andrzej
Lajborek

1949 -
69 rocz. ur.
2

Edward
Szupelak-Gliński

1887 - 1976
131 rocz. ur.
3

Paweł
Galia

1943 -
75 rocz. ur.
23

Anna
Milewska

1931 -
87 rocz. ur.
14

Grzegorz
Daukszewicz

1985 -
33 rocz. ur.
1
22 Luty

Leon
Pietraszkiewicz

1907 - 1987
31 rocz. śm.
10

Tadeusz
Łomnicki

1927 - 1992
26 rocz. śm.
18

Joanna
Wizmur

1957 - 2008
10 rocz. śm.
15

Jacek
Zbrożek

1943 - 1980
75 rocz. ur.
3

Andrzej
Wolf

1955 -
63 rocz. ur.
1

Aneta
Wirzinkiewicz

1980 -
38 rocz. ur.
1

Stefan
Szramel

1939 -
79 rocz. ur.
6

Bogusława
Czosnowska

1926 -
92 rocz. ur.
1

Kazimierz
Opaliński

1890 - 1979
128 rocz. ur.
9
23 Luty

Mieczysław
Milecki

1907 - 1988
30 rocz. śm.
17

Zbigniew
Szpecht

1931 - 2014
87 rocz. ur.
1

Stanisław
Żeleński

1905 - 1981
113 rocz. ur.
3

Paulina
Holtz

1977 -
41 rocz. ur.
11

Katarzyna
Walter

1960 -
58 rocz. ur.
4

Tomasz
Stockinger

1955 -
63 rocz. ur.
5

Anna
Gornostaj

1960 -
58 rocz. ur.
16
24 Luty

Gustaw
Lutkiewicz

1924 - 2017
1 rocz. śm.
83

Jerzy
Adamczak

1925 - 2010
93 rocz. ur.
2

Leon
Charewicz

1951 -
67 rocz. ur.
99

Maria
Janecka

1928 - 2012
90 rocz. ur.
1

Krystyna
Froelich

1934 -
84 rocz. ur.
13

Władysław
Kowalski

1936 - 2017
82 rocz. ur.
62

Jerzy
Adamczuk

1925 - 2010
93 rocz. ur.
1
25 Luty

Józef
Winawer

1897 - 1965
53 rocz. śm.
4

Maciej
Dzienisiewicz

1939 - 1987
31 rocz. śm.
1

Zbigniew
Gorzowski

1933 - 2003
15 rocz. śm.
1

Piotr
Krasicki

1952 -
66 rocz. ur.
4

Małgorzata
Bogdańska

1962 -
56 rocz. ur.
1

Aleksander
Bogusiński

1877 - 1953
141 rocz. ur.
1

Mirosław
Zbrojewicz

1957 -
61 rocz. ur.
56

Krzysztof
Ibisz

1965 -
53 rocz. ur.
2
26 Luty

Małgorzata
Ścisłowicz

1973 -
45 rocz. ur.
1
27 Luty

Piotr
Pawłowski

1925 - 2012
6 rocz. śm.
9

Karol
Podgórski

1918 - 1990
28 rocz. śm.
3

Henryk
Szletyński

1903 - 1996
115 rocz. ur.
1

Magdalena
Koleśnik

1990 -
28 rocz. ur.
1

Daniel
Olbrychski

1945 -
73 rocz. ur.
12

Elżbieta
Goetel

1942 -
76 rocz. ur.
1

Czesław
Byszewski

1915 - 1997
103 rocz. ur.
3

Andrzej
Stockinger

1928 - 1993
90 rocz. ur.
8

Barbara
Prokopowicz

1981 -
37 rocz. ur.
1

Ludwik
Wytysiński

1914 - 1983
104 rocz. ur.
1

Mateusz
Sojczyński

1989 -
29 rocz. ur.
1

Elżbieta
Jarosik

1948 -
70 rocz. ur.
4

Andrzej
Hudziak

1955 - 2014
63 rocz. ur.
2

Jacek
Janczarski

1945 - 2000
73 rocz. ur.
2

Wacław
Szklarski

1934 -
84 rocz. ur.
96
28 Luty

Bohdan
Ejmont

1928 - 2010
8 rocz. śm.
15

Maciej
Dzienisiewicz

1939 - 1987
79 rocz. ur.
1

Zuzanna
Lipiec-Wróblewska

1966 -
52 rocz. ur.
1

Czesław
Kalinowski

1906 - 1979
112 rocz. ur.
16

Adam
Pater

1975 -
43 rocz. ur.
1

Wojciech
Paszkowski

1960 -
58 rocz. ur.
7
29 Luty

Wojciech
Zeidler

1940 - 2016
2 rocz. śm.
17

Olga
Bołądź

1984 -
34 rocz. ur.
3