les
 • TPR
  "Kursy wieczorowe" - Harold Pinter
 • TPR
  "Odprawa posłów greckich (1977)" - Jan Kochanowski
 • INN
  "Podporucznik Kiże" - Jurij Tynianow
 • PWD
  "Saga rodu Forsyte'ów" - John Galsworthy
 • DTW
  "Śmierć gubernatora" - Leon Kruczkowski
 • INN
  "Trzy opowiadania" - Antoni Czechow
 • TPR
  "Wywiad z Ballmayerem" - Kazimierz Brandys
 • PTW
  "Zamczysko w Otranto" - Horace Walpole
 • TPR
  "Zegar słoneczny. Opowiadania o Lwowie" - Jan Parandowski